Hero Image

LOSOVANIE O YAMAHU R1 A YAMAHU R6

Losovanie cien

 • Každý účastník aspoň jedného dvojdňového podujatia je zaradený do losovania o ceny: Yamaha R1 alebo Yamaha R6.
 • O Yamahu R1 sa losuje samostatne.
 • O Yamahu R6 sa losuje samostatne.
 • Žrebovací hlas sa dá získať:
  • zakúpením dvojdňového podujatia,
  • úspešnou kvalifikáciou do preteku,
  • za skorý nákup.
 • Za každé zakúpené dvojdňové podujatie po termíne 15.4.2022 získava účastník jeden žrebovací hlas do losovania o Yamahu R6.
 • Za každú úspešnú kvalifikáciu do preteku získava účastník jeden žrebovací hlas do losovania o Yamahu R1.

 

 • Za skorý nákup – to znamená – za každé zakúpené dvojdňové podujatie do termínu 28.2.2022 (vrátane) resp. do 15.4.2022 (vrátane) získava účastník žrebovacie hlasy do losovania o Yamahu R1 nasledovne:
Počet zakúpených
podujatí
Do termínu
28.2.2022
V termíne
1.3.2022 – 15.4.2022
15 hlasov3 hlasy
210 hlasov6 hlasov
315 hlasov9 hlasov
420 hlasov12 hlasov
525 hlasov15 hlasov
 • Losovanie sa uskutoční v posledný deň, posledného podujatia.