PRETEKY

• Preteky sú súčasťou každého dvojdňového podujatia a konajú sa vždy na druhý deň popoludní.
Účasť v pretekoch je dobrovoľná.
• Účasť v pretekoch si jazdec zabezpečí kvalifikačným časom.
• Každá skupina – A, B, C, D má svoj samostatný pretek.
• Každý pretek sa ide na 7 kôl.
• Pretek sa začína zavádzacím kolom, po ktorom sa jazdci zoradia na štartovom rošte podľa výsledkov kvalifikácie. Nasleduje zahrievacie kolo a štart preteku. Po odjazdení 7-ho kola a odmávaní, jazdec dokončí okruh a schádza z trate.

• V rámci každej skupiny sa pre každú kubatúru motocykla určuje poradie samostatne. To znamená, že kategória 1000 cm3 má svoje poradie a kategória 600 cm3 má svoje poradie.
• Obe kategórie majú vlastnú výsledkovú listinu a sú vyhodnocované samostatne.
• Kubatúra 600 cm3 sa vyhodnocuje samostatne len v tom prípade, keď z kvalifikácie do preteku postúpi 5 a viac jazdcov. Keď postúpia 4 jazdci a menej, bude kubatúra 600 cm3 hodnotená spolu s kubatúrou 1000 cm3.
• Body získava prvých desať jazdcov (viď bodovanie).
• Seriál pretekov – Piston cup = séria 5-tich samostatných pretekov.

• Výsledkové listiny sa budú viesť pre každú kubatúru samostatne. To znamená, že 1000 cm3 bude mať svoju tabuľku a 600 cm3 bude mať tiež svoju tabuľku.
• Každý pretek A,B,C,D sa boduje samostatne.
• Každá kubatúra sa boduje samostatne.
• Výsledková listina zobrazuje súčet všetkých bodov, ktoré jazdec získal v jednotlivých pretekoch.
• Víťazom seriálu pretekov sa stáva ten, kto získa najviac bodov. A je jedno, či ich získal v kategórii A, B, C alebo D.
• Pri rovnosti bodov je rozhodujúcim kritériom počet lepších umiestnení.
• Súčasťou výsledkov, resp. vyhodnotenia, bude aj kategória „SKOKAN DŇA“. Toto ocenenie získa ten, koho rozdiel časov – najrýchlejší kvalifikačný čas na jedno kolo v kvalifikácii a najrýchlejší čas na kolo v preteku – bude najväčší.

• Body získava prvých desať jazdcov každého preteku v každej kubatúre.

UmiestneniePočet bodov
1.miesto10
2.miesto9
3.miesto8
4.miesto7
5.miesto6
6.miesto5
7.miesto4
8.miesto3
9.miesto2
10.miesto1

 

• V rámci dvojdňového podujatia budú organizované 4 samostatné preteky, pre každú rýchlostnú kategóriu A,B,C,D samostatne.
• V každom preteku budú ocenení jazdci na prvých troch miestach v každej kubatúre.

1000 cm3600 cm3
1. miesto – sada pneumatík (P+Z)1. miesto – sada pneumatík (P+Z)
2. miesto – zadná pneumatika2. miesto – zadná pneumatika
3. miesto – predná pneumatika3. miesto – predná pneumatika

• V seriáli pretekov budú ocenení jazdci na prvých troch miestach v každej kubatúre.

1000 cm3600 cm3
1. miesto – 3 sady pneumatík (P+Z)1. miesto – 3 sady pneumatík (P+Z)
2. miesto – 2 sady pneumatík2. miesto – 2 sady pneumatík
3. miesto – 1 sada pneumatík3. miesto – 1 sada pneumatík