Registráciou získate možnosť vyhrať motorku Yamaha R1 alebo Yamaha R6.

(viac info v sekcii LOSOVANIE)

• Každý účastník v registračnom formulári uvedie svoj najlepší čas na okruhu Slovakia ring. Na základe týchto časov bude urobené poradie jadzcov od najrýchlejšeho po najpomalší čas.

• Tí účastníci, ktorí čas neuvedú budú umiestnení v abecednom poradí pod najpomalší čas. Takto vytvorené poradie jazdcov bude rozdelené na štvrtiny a ozačené – A, B, C, D. Pričom skupina A sú najrýchlejší jazdci, skupina D sú jazdci najpomalší. CIeľom tohto rozdelenia je, aby v každej skupine jazdil rovnaký počet jazdcov.

• Deň na okruhu je rozdelený tak, že každá skupina odjazdí tri 20 minútové jazdy dopoludnia a tri 20 minútové jazdy popoludní.

• Počas obedňajšej prestávky sa zoradia časy všetkých jazdcov od najrýchlehšieho po najpomalší a toto poradie sa opäť rozdelí na štvrtiny. Opäť vzniknú štyri skupiny A, B, C, D, avšak s novým zložením.

• Toto prerozdelenie zabezpečí, že jazdci rovnakej výkonnostnej úrovne budú jazdiť v rovnakej výkonnostnej skupine. Také isté prerozdelenie sa urobí večer, keď budú všetky jazdy ukončené a nasledujúci deň budú jazdci jazdiť v opäť novovytvorených skupinách.

• Povinnosťou každého učastníka je tieto prerozdelenia sledovať a štartovať v skupine, do ktorej bol zaradený. Účastník, ktorý toto prerozdelenie nebude rešpektovať, nebude pustený na trať.

• Prvý deň podujatia, to znamená prvých šesť 20 minútových jázd, sú kvalifikované ako kvalifikačné jazdy. Po ukončení kvalifikačného dňa sa vytvorí poradie jazdcov na základe najrýchlejšie dosiahnutého času na jedno kolo. Takto vytvorené poradie sa rozdelí na štvrtiny, vytvoria sa skupiny A,B,C,D.

• Tieto skupiny a poradie v nich určujú kto sa kvalifikoval do preteku a kto nie. Do preteku sa kvalifikuje 24 najrýchlejších jazdcov v danej skupine.